System test

Testy systemowe - testy systemowe przeprowadzane są, aby stwierdzić czy zintegrowany już system spełnia jako całość wymagania zawarte w specyfikacji. Podczas testów systemowych cały system jest weryfikowany pod kątem zgodności z:
 
  • wymaganiami funkcjonalnymi,
  • wymaganiami niefunkcjonalnymi (wydajność, użyteczność, niezawodność).

Innymi słowy, system jest testowany całościowo z użyciem technik czarnej skrzynki. Wiedza o kodzie lub wewnętrznej strukturze aplikacji nie jest wymagana podczas testów systemowych. Testy systemowe są pierwszym poziomem, na którym system jest testowany jako całość. Na niższych poziomach (testy modułowe, testy integracyjne) sprawdzane są poszczególne komponenty oraz interfejsy pomiędzy nimi. Testy systemowe przeprowadzane są na środowisku zbliżonym do produkcyjnego, aby odwzorować rzeczywiste warunki, w których będzie działał system.
 
Statyczne techniki testowania nie wykonują testowanego programu; są to techniki ręczne (przeglądy) lub zautomatyzowane (analiza statyczna).
 
Przeglądy są sposobem testowania produktów pracy programowej (wliczając w to kod) i mogą być wykonane przed wykonaniem testu dynamicznego. Defekty wykryte podczas przeglądów na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania są często dużo tańsze do usunięcia niż defekty wykryte podczas wykonywania późniejszych testów (np. defekty znalezione w wymaganiach).
 
Przegląd mógłby być wykonany w całości jako czynność manualna, jednakże istnieje wsparcie narzędziowe dla tego procesu. Główna manualna czynność to zbadać produkt i zebrać uwagi na jego temat. Można przejrzeć każdy produkt pracy programowej, wliczając w to specyfikację wymagań, specyfikację projektu, kod, plan testów, specyfikację testów, przypadki testowe, skrypty testowe, instrukcje użytkownika czy strony webowe.
 
Do zalet przeglądów wlicza się: wczesne wykrycie i naprawę defektu, poprawę produktywności oprogramowania, skrócony czas tworzenia oprogramowania, skrócony czas i koszt testowania, zmniejszenie defektów oraz lepszą komunikację. Podczas wykonywania przeglądów można wykryć pominięcia (np. w wymaganiach), co jest dużo mniej prawdopodobne podczas testowania dynamicznego.
 
Przeglądy, analiza statyczna i testowanie dynamiczne mają ten sam cel – zidentyfikowanie defektów. Są to czynności uzupełniające się: różne techniki mogą znaleźć różne rodzaje defektów efektywnie i wydajnie. W przeciwieństwie do testowania dynamicznego przeglądy znajdują raczej defekty niż awarie.
 
Typowymi defektami, łatwiejszymi do znalezienia w przeglądach są: odchylenia od standardów, błędy wymagań, błędy projektu, niewystarczająca zdolność do konserwacji, nieprawidłowe specyfikacje interfejsów. Tego typu defekty łatwiej jest znaleźć podczas przeglądów niż testów dynamicznych.
 
 
 
 
 
Zapraszamy do współpracy!
Audi
Bosch
Porsche
Honda
VAG
BMW

Skontaktujemy się z Tobą.

Zostaw nam swój adres e-mail