Code review / Static tests

W przypadku gdy klient ma swoje wytyczne odnośnie do zasad kodowania, wtedy musi wykazać, że kod jest napisany w oparciu o nie. Używamy różnego typu narzędzi do statycznej analizy kodu źródłowego w celu wykazania, że przestrzegane są zasady kodowania, które zapewniają jak najwyższą jakość kodu.
 
Czasami druga osoba musi dokonać manualnego przeglądu kodu, aby sprawdzić, czy wszystkie założenia/wymagania zostały poprawnie zaimplementowane. W trakcie "walk through" programista omawia każdą linię kodu, a następnie określane są ewentualne zagrożenia i ulepszenia kodu. Jest to najwyższy poziom weryfikacji kodu, istotny zarówno dla zapewnienia najwyższej jakości, jak i wymagań bezpieczeństwa. W procesie bezpieczeństwa klient musi zdefiniować własne wytyczne dotyczące kodowania. W celu uzyskania certyfikatu należy udowodnić, że wytyczne te są spełnione. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą statycznych narzędzi analizy. Statyczna analiza kodu jest zazwyczaj obowiązkowa w przypadku projektów bezpieczeństwa, np. w wytycznych kodowania MISRA. Podstawową analizę jest w stanie wykonać wiele kompilatorów. Dzięki recenzowaniu kodu inżynierowie naszej firmy mogą znaleźć niebezpieczne części kodu, które mogą zostać naprawione przez deweloperów.
 
 
 
 
Zapraszamy do współpracy!
Audi
Bosch
Porsche
Honda
VAG
BMW

Skontaktujemy się z Tobą.

Zostaw nam swój adres e-mail